Actividades Es noticia No solo deporte 

Plan Estratéxico de Subvencións do Consello Municipal de Deportes

Consello Municipal de Deportes de Ourense

A Consello Reitor do Consello Municipal de Deportes, aprobou en reunión ordinaria celebrada o día 1-3/2018 o Plan estratéxico de subvencións para o periodo 2018/2019.

A texto íntegro de dito Plan, está dispoñible no seguinte enlace: [Plan Estratéxico de Subvención CMD Ourense 2018-2019]

 

Noticias relacionadas